Voorwaarden

Adres: Sluisweg 13, 5469 ET Erp

06-20583152 


Voorwaarden

 

  1. De Client kan geen rechten ontlenen aan resultaten die al dan niet voortvloeien uit een behandeling
  2. De sessie kan opgenomen worden indien de client dit wenst
  3. Vanzelfsprekend zal Impact Drunen vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en geen gegevens aan derden verstrekken
  4. De client begrijpt dat geen enkele behandeling die gegeven wordt door Impact Drunen, de behandeling bij een arts vervangt. Medische behandelingen incl. medicijngebruik dienen altijd te worden voortgezet.
  5. Impact Drunen doet geen enkele uitspraken over genezing. Het is altijd het lichaam zelf wat tot genezing aangezet zal worden. 
  6. Er zal  nimmer tot restitutie van sessiegeld worden overgegaan, tenzij iemand binnen een half uur besluit de sessie af te breken.
  7. Bij het boeken van een cursus is de cursus plek gereserveerd bij minimaal 25% aanbetaling. Het restant zal 1 week voorafgaand aan de cursus op de bankrekening van Impactdrunen zijn bijgeschreven.

  Impact Drunen, praktijk voor hypnose, reiki, fysische vaat therapie, coaching, hartritme variatie training. 

  Volgen

  Contact gegevens

  Tel: 06-20583152

  Adres: de amazone 29, 5152 WD Drunen

  Snelle links


  Home     |     over


  Herkenjezelf     |  Behandelingen


  Klanten   |     Contact

  Copyright © All Rights Reserved to Impact Drunen